Daňová přiznání v termínu

Mzdy a personalistika

Vedení účetnictví

Button 1 default text
Button 2 default text

O NÁS

Naše rodinná firma se specializuje především na poskytování komplexního, cenově dostupného účetního a daňového servisu formou outsourcingu. Přizpůsobení se každému klientovi bez ohledu na jeho velikost nebo obrat je samozřejmostí, naše služby využívají jak malé a střední obchodní podniky, neziskové organizace, společenství vlastníků či spolky, tak fyzické osoby – OSVČ. Každému jsme schopni poskytnout stejnou odbornou péči podle jeho potřeb a požadavků. Používáme účetní systém POHODA a ABRA FLEXI včetně datové komunikace a importu a exportu dat prostřednictvím těchto softwarů. Umíme zpracovávat účetnictví „na dálku“, pokud klient zajistí bezpečné sdílení dat, v současnosti jde o běžný a stále požadovanější standard.

Co je outsourcing?

Základní myšlenka outsourcingu je přenechání (přenesení, vyčlenění) fixních činností na externí dodavatelské společnosti, což umožňuje managementu plně se zaměřit na hlavní (výdělečné) činnosti podnikání. Velké mezinárodní koncerny začaly využívat služeb outsourcingu již v sedmdesátých letech minulého století, v současnosti jde o celosvětově zvyšující se trend. Není divu, užší forma spolupráce mezi firmami se vždy vyplácí. Fixní činnosti (náklady) si sice každá společnost může zajistit vlastními silami, ale ne vždy tak činit chce či z nějakého důvodu nemůže. Nákup pracovní činnosti prostřednictvím outsourcingu vyjde firmu ve výsledku výhodněji než zajištění vlastními silami, outsourcingový partner se specializuje na danou oblast a tudíž je schopen dosáhnou požadovaného výkonu mnohem levněji.

Shrnutí výhod:

  • Zajištění odbornosti účetních procesů (průběžná školení, implementace častých nových postupů a soustavné sledování změn a novinek ve finanční oblasti jsou samozřejmostí)
  • Diskrétnost (mzdová a účetní data patří k velmi citlivým údajům, díky outsourcingovému partnerovi zamezíte úniku informací)
  • Zastupitelnost (jistota včasného zajištění služeb bez ohledu na personální zajištění na pracovišti klienta)
  • Náklady na mzdy, hardwarové a softwarové vybavení, školení zaměstnanců klient nemusí řešit
  • Získaný čas může klient soustředit na hlavní činnost firmy
  • Odpovědnost účetní firmy (jsme pojištěni a mlčenlivost je nedílnou součástí smluvních ujednání)

CO (NE)NABÍZÍME

Nabízíme:

Zajišťujeme průběžné zpracování daně z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických i právnických osob, daně ze závislé činnosti, srážkové daně, majetkové daně. V případě potřeby a zájmu zajistíme odklad podání přiznání k dani z příjmů, daňové poradenství, případně audit účetnictví nebo státních dotací. Spolupracujeme s prověřenými a zkušenými odborníky.

V rámci běžné účetní agendy zpracováváme jednotlivé účetní případy, vedeme předepsané účetní knihy, evidenci hmotného a nehmotného majetku, úvěry, leasing, odpisy, dotace. Provádíme rekonstrukce účetnictví, přechody z daňové evidence na vedení účetnictví a naopak, zpracováváme statistické výkazy a přehledy, které se této oblasti týkají. Podle požadavků zpracováváme standardní i individuální sestavy, rozbory hospodaření, podklady pro ekonomické a finanční plánování apod.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

ucet

Zajišťujeme průběžné zpracování daně z přidané hodnoty, daně silniční, daně z příjmů fyzických i právnických osob, daně ze závislé činnosti, srážkové daně, majetkové daně. V případě potřeby a zájmu zajistíme odklad podání přiznání k dani z příjmů, daňové poradenství, případně audit účetnictví nebo státních dotací. Spolupracujeme s prověřenými a zkušenými odborníky.

ZPRACOVÁNÍ DANÍ

dane

Měsíční zpracování mezd a vedení kompletní personální agendy v souladu se zákony je nezbytnou součástí účetních služeb. Podle potřeby připravíme pracovní smlouvy, dohody konané mimo pracovní poměr, vedeme předepsané evidence a plníme povinnosti uložené zaměstnavatelům právními předpisy. Odesíláme hlášení související se zaměstnanci na sociální, zdravotní a daňové úřady.

MZDY A PERSONALISTIKA

mzdy

Nenabízíme:

Nevedeme skladovou evidenci zboží a zásob. Nezajišťujeme trvalou archivaci účetních dokladů. Neúčtujeme v sídle klienta, ovšem rádi a bezpečně zajistíme transport účetních dokladů, za něž po dobu zpracování nebo dočasné archivace (do doby ukončení účetního období a podání daňového přiznání) plně ručíme.

CENÍK SLUŽEB

Ceny kalkulujeme na míru pro každého zákazníka a jsou ovlivněny mnoha faktory, zejména:

  • Strukturou firmy klienta a způsobem jeho obchodování
  • Složitostí účetních případů
  • Součinností klienta
  • Sdílení dat

Obecně účtujeme vedení účetnictví paušálem nebo cenu za účetní položku. V obou případech je měsíční cena za služby kompletní, tedy včetně zpracování a podání DPH a kontrolního hlášení. Vedení personální agendy a mezd je kalkulováno samostatně. Poslední složkou ceny za vedení účetnictví je zpracování účetní závěrky a podání přiznání k dani z příjmů za kalendářní rok.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pomocí našeho formuláře níže, zašleme Vám předběžnou nabídku.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PAUŠÁLEM

Cena za vedení účetnictví je stále stejná, podmínkou je stabilní činnost klienta bez výrazných výkyvů. Výhodou je snadné plánování nákladů na služby. Předpokladem je rozumná dohoda mezi námi a klientem v případě objektivně trvalejšího zvýšení nebo snížení rozsahu práce.

Daňová evidence – od 1000,- Kč měsíčně

(podvojné) účetnictví – od 2000,- Kč měsíčně

CENA ZA ÚČETNÍ POLOŽKU

Tento způsob ocenění ceny za vedení účetnictví je spravedlivý v tom, že klient zaplatí jen skutečně odvedenou práci. Vycházíme ze základní ceny 20,- Kč za položku pro daňovou evidenci a 25,- Kč pro účetnictví (tj. 1 řádek v účetním deníku).

MZDY A PERSONÁLNÍ AGENDA

Cena je stanovena pevnou měsíční sazbou bez ohledu na způsob vykazování ceny účetnictví a bez ohledu na právní statut klienta a zahrnuje veškeré povinnosti zaměstnavatele vůči státu a svým zaměstnancům. Účtujeme 200,- Kč měsíčně za osobu v pracovním poměru nebo na dohodu mimo pracovní poměr.

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

Roční účetní závěrka je zpracovávána vždy, jde o povinnost předepsanou zákonem. Daňové přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob (pro OSVČ včetně přehledů na sociální a zdravotní pojištění) fakturujeme 1x ročně po podání přiznání; svěří-li tento úkol klient nám, vyúčtujeme za účetní závěrku a podání přiznání cenu jedné průměrné měsíční kalkulace. V případě požadavku na přípravu a předložení účetní závěrky a podkladů pro externí audit nebo externího daňového poradce již neúčtujeme žádné další práce a klient si sjedná cenu za podání daňového přiznání sám.

REFERENCE –  s laskavým svolením klientů – právnických osob

JST LOGISTICS, s.r.o.

mezinárodní doprava, www.jstlogistics.cz

JST Trading s.r.o.

zasilatelství, www.jsttrading.eu

Maritime Bohemia s.r.o.

mezinárodní doprava, spedice, logistika, doprava, www.mbohemia.com

BUSINESS SERVICE 2000, s.r.o.

stavební činnost, služby v oblasti telekomunikačních zařízení, www.bs2000.cz

Dobnet z.s.

bezdrátové šíření internetu, www.dobnet.cz

MTP Service s.r.o.

správa a údržba nemovitostí

LETUS, s.r.o.

správa a údržba nemovitostí, www.slikovka.cz

BIOTRADE s.r.o.

laboratorní a zdravotnická zařízení, www.biotrade.cz

LYOTRADE FREEZE DRYERS s.r.o.

výroba lyofilizátorů, www.lyotrade.cz

MAGTRADE s.r.o.

elektronické a biometrické systémy, www.magtrade.cz

MYDLÁK, z.s.

ubytovací služby, www.mydlak.cz

SVAZ VIETNAMSKÝCH PODNIKATELŮ v ČR, z.s.

propagace a šíření spolupráce vietnamské komunity v ČR

NETHOST, s.r.o.

hosting, IT technologie, www.nethost.cz

DFBN INT, s.r.o.

ochrana dat, zabezpečení systémů, IT technologie

Bibibo s.r.o.

maloobchod potravinami, textilem

DTPak.cz s.r.o.

reklama, webdesign, www.dtpak.cz

Express Market s.r.o.

maloobchod potravinami

NETHOST GROPUP a.s.

správa finančního portfolia, www.nethost-group.as

Pavel interiéry s.r.o.

svět zdravého spánku, www.pavelinteriery.cz

Nadační fond pro podporu a rozvoj nezávislé žurnalistiky

www.reporternf.cz

Reportér magazín s.r.o.

vydavatelství, reportermagazin.cz

Button 1 default text
Button 2 default text

KONTAKT

Ing. Blanka Barášková, Ing. Lenka Novosadová

Bary Servis s.r.o.

Kladenská 12

273 51 Pletený Újezd

Tel.: +420 775 855 868

E-mail: kancelar@baryservis.cz

IČ: 27936864, DIČ CZ27936864

Datová schránka: gkkqp9w

Pro více informací nás prosím kontaktujte:

Jméno
Příjmení
E-mail
Zpráva
ODESLAT

© 2017 Bary Servis s.r.o., Kladenská 12, 273 51 Pletený Újezd, Tel.: +420 775 855 868, IČ: 27936864, DIČ CZ27936864